logo ANBI

ANBI

De belangrijkste bron van inkomsten is de schenking van Spapens Fundraising B.V., in de vorm van jaarlijkse bijdragen gedurende een periode van 20 jaar (eindigend 2028). Voorts zijn in 2020 schenkingen ontvangen van Beheermaatschappij Spaniel B.V en van Beheermaatschappij C.C. Spapens B.V., waardoor in totaal € 180.000 aan grote giften is ontvangen. Daarnaast worden er op beperkte schaal donaties ontvangen van particulieren.