logo ANBI

ANBI

De werkzaamheden van de stichting bestaan uit het selecteren van projecten die passen binnen de doelstelling. Ingeval van leningen of bij projecten met een bepaalde looptijd wordt kritisch kennis genomen van (financiële) voortgangsrapportages of jaarverslagen. Incidenteel is besloten om op de toezegging tot het doen van een bijdrage terug te komen.

Enkele voorbeelden van de tot nu toe ondersteunde projecten (ca. 200) door de stichting zijn:

 • Projecten in samenwerking met de organisatie Jugend dritte Welt
 • Idem, Terre des Hommes
 • Idem, SOS Kinderdorpen
 • Idem, Koornzaayer Foundation
 • Idem, Friends indeed
 • Idem, Wilde Ganzen
 • Bridge the Gap
 • Onderwijsprojecten Edu-child en Edu key
 • Microfinanciering coöperaties in Indonesië
 • Inrichting kinderkliniek ziekenhuis Indonesië
 • Diverse weeshuizen / kinderopvang instellingen in het buitenland
 • Artsen voor kinderen
 • Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds
 • Diverse opleidingsinitiatieven

Tot en met februari 2022 voor circa € 2,3 mln. aan projecten is ondersteund.