logo ANBI

ANBI

Het bestuur van Stichting Spaap bestaat uit de navolgende personen:

  • Prof.mr. J.A. Pontier (voorzitter), emeritus hoogleraar UvA
  • dhr. P. Ronner (secretaris), relatiebeheerder WMP
  • mr. J.H.J. Borsboom (penningmeester), belastingadviseur
  • dhr. J.F. Spapens, initiatiefnemer en oud-ondernemer
  • dhr. H.P. Biemond, oud-secretaris/penningmeester Rabobank Foundation