logo ANBI

ANBI

Het bestuur van Stichting Spaap bestaat uit de navolgende personen:

  • dhr. H.P. Biemond (voorzitter), oud-secretaris/penningmeester Rabobank Foundation
  • dhr. P. Ronner (secretaris), relatiebeheerder WMP
  • mr. J.H.J. Borsboom, belastingadviseur
  • Mevr. C. Spapens, dochter van de initiatiefnemer en actief in de schoenenbranche
  • Mevr. A. Theuvenet, actief in de charitatieve sector. Zij voorzitter is van de Stichting Bachi Amaa (ondersteuning kinderen in Nepal op het gebied van levensonderhoud, onderdak en onderwijs).