Artikelen

Dhr. P. Ronner (secretaris)

Relatiebeheerder WMP

Anna Theuvenet

Zij is actief in de charitatieve sector. Ook is zij voorzitter van de Stichting Bachi Amaa (ondersteuning kinderen in Nepal op het gebied van levensonderhoud, onderdak en onderwijs).

dhr. H.P. Biemond

oud-secretaris/penningmeester Rabobank Foundation