Pagina 1 van 6

Aanvraagformulier bijdrage Projectfinanciering
 1. Vul onderstaande gegevens in a.u.b..
 2. Organisatie(*)
  Vul a.u.b uw naam in!
 3. Postadres(*)
  Vul a.u.b uw Postadres in!
 4. Telefoon(*)
  Vul a.u.b uw telefoonnummer in!
 5. E-mail(*)
  Vul een juiste e-mailadres in!
 6. Website
  Vul a.u.b uw website in!
 7. IBAN nummer
  Vul a.u.b uw IBAN nummer in!
 8.  
 1. Naam(*)
  Vul a.u.b uw naam in!
 2. Functie
  Vul a.u.b uw functie in!
 3. Adres
  Vul a.u.b uw Postadres in!
 4. Telefoon(*)
  Vul a.u.b uw telefoonnummer in!
 5. E-mail(*)
  Vul een juiste e-mailadres in!
 6.  
 1. Geef een korte omschrijving over de ontstaansgeschiedenis, de doelstelling, de oprichters etc.(*)
  Invalid Input
 2. Gaarne een recente uittreksel van de KvK uploaden(*)
  Graag KvK-uittreksel uploaden (pdf, txt, jpg, doc, docx)
 3. Is de organisatie aangesloten bij een bond, federatie of een landelijke organisatie?(*)
  Invalid Input
 4. Wie verzorgt de jaarstukken van de organisatie(*)
  Invalid Input
 5. Is de organisatie door de belastingdienst erkend als ANBI; heeft er recent een feiten onderzoek door de fiscus plaatsgevonden?(*)
  Invalid Input
 6.  
 1. Op welke wijze selecteert de organisatie een project; vormt daarbij een kerkelijke of andere levensbeschouwing de grondslag?(*)
  Invalid Input
 2. Hoe wordt potentiële financiering v/h project opgezet, bijv. via publieke acties, benadering van mogelijke financiers, samenwerking met NGO's of andere instellingen, etc?(*)
  Invalid Input
 3. Op welke wijze vindt voortgangscontrole resp. verslaglegging aan financierders plaats?(*)
  Invalid Input
 4. Gaarne het actuele beleidsplan en/of begroting van de organisatie uploaden.(*)
  Graag beleidsplan uploaden (pdf, txt, jpg, doc, docx, xls, xlsx)
 5.  
 1. De stichting Spaap heeft voorwaarden geformuleerd voor de financiering van grote projecten waar bij Spaap in feite als (mede)participant of als beheerder optreedt en van kleine projecten waarbij Spaap als mede-subsidiënt een bijdrage levert tot ± € 25.000,-.
 2. A. Voorwaarden geldend voor beide projecten:
  - Bevordering van scholing en gezondheid van kinderen in ruime zin;
  - In de navolgende werelddelen/landen: Europe (geheel), Afrika, Burkina Fasso, Zuid-Afrika, Malawi, Uganda etc. (Politiek relatief rustige landen), Azië, Vietnam, Indonesië, Thailand, India, SriLanka, Nepal.
 3. B. Extra voorwaarden voor een groot project:
  - Exit strategie van 3-5 jaar, waarna project lokaal wordt voortgezet,
  - Vanaf begin is er een lokale instelling aanwezig die het project op eigen kosten begeleidt en controleert en periodiek verslag uitbrengt.
  - Geen financiering van exploitatiekosten.
 4. C. De financiële bijdrage van Spaap moet ertoe leiden dat het project zal worden gerealiseerd.
 5.  
 1. Geef hieronder aan een omschrijving v/h project waarvoor u een bijdrage vraagt, met toetsing aan de van toepassing zijnde Spaap voorwaarden.(*)
  Invalid Input
 2. Hoe hoog zijn de totale kosten v/h project, gesplitst naar onderdelen alsmede naar investeringskosten en exploitatiekosten?(*)
  Invalid Input
 3. Wat is uw dekkingsplan voor de financiering v/h project; hoeveel financiële middelen zijn reeds aanwezig?(*)
  Invalid Input
 4. Hoe vindt de voortgangsrapportage plaats?(*)
  Invalid Input
 5. Andere naar uw mening van belang zijnde informatie, waaronder de duur van het project.(*)
  Invalid Input
 6. Voer de code in
  Voer de code in
    VerversVul de juiste code in!
 7.